Arvsfonden och Region Gävleborg stödjer Drakprojektet!

Utvecklingsbidrag till kultur

Region Gävleborg vill genom den regionala kulturpolitiken bidra till ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang. Regionala kulturpolitiska mål och prioriteringar uttrycks i den regionala kulturplan, som utarbetats i samverkan med länets kommuner och kulturliv.

Utvecklingsbidrag ges till verksamheter för att genomföra särskilda insatser i linje med den regionala kulturpolitiken.

 

 

I april 2016 fördelade Arvsfonden 161 miljoner kronor till 71 projekt


Sensus region Uppsala-Härnösand har från Arvsfonden fått stöd för projektet Drakprojektet

 

Posted on May 11, 2016 .