Organisation

Projektorganisation

Maria Dahlström (2016-2019)
Projektledare

Maja Simonsson
Metodutvecklare/webbpedagog
Tillförordnad projektledare 2019

Michael Tebinka
Teknisk konsult

Hanna Norin (jan-mars 2018)
Ungdomsambassadör

 

 

Referensgrupp

Helene Warpe
Sensus region Svealand

Jörgen Dahl
Kulturutveckling Gävleborg

Linnéa Voxberg
Region Gävleborg, Folkhälsa och hållbarhet, barn och ungas delaktighet

Tinna Cars Björling/Ronney Olsson
Samordningsförbund Gävleborg

Ingela Jönsson
Länsmuseet Gävleborg

Emma Westas Rödin/Siri Strand
Pillerpodden

Therese Elljung/Stefan Glawing
Hjärnkoll Gävleborg

Ingrid Lysell Smålänning
Ung i Gävleborg