Om Drakprojektet

 
 

Drakprojektet är en innovativ folkbildningssatsning med utgångspunkt från Gävleborgs län. Projektet utvecklar en upplevelsebaserad, användarvänlig webbapplikation för unga vuxna som eftersträvar ökat psykiskt välmående. Genom webbappen kan du som gillar kultur delta i kreativa studiecirklar online.

Bakgrund

Förstudie

Projektbeskrivning

Temadagen 2018

Drakens ABC - om studiecirkeln och dess upplägg.