Förstudien

 
 

 

Våren 2015 genomfördes en förstudie som kartlade och undersökte förutsättningarna för projektet i Gävleborgs län. Förstudien kan laddas ned som pdf HÄR! Med stöd till förstudien av Kulturutveckling Gävleborg/Region Gävleborg.