Drakens ABC

Här hittar du all info om Drakprojektets studiecirkel. Ordnat från A till Ö.

 
 
Pippifågel

Pippifågel

A

Ansvar

Det är ditt eget ansvar att ha koll på vad som ska göras varje vecka. Dock finns studiecirkelledaren som stöd. Det är också ditt eget ansvar att bestämma vad du vill dela med dig av. Ta ansvar för att du själv mår bra. 

Anmälan

Du anmäler dig till studiecirkeln via denna länk.

Ambassadör

När du gått klart studiecirkeln så har du möjlighet att engagera dig ideellt som ambassadör för Drakprojektet. Du får då berätta för andra om dina erfarenheter av projektet och om din egen resa. Detta är helt frivilligt, men kan vara mycket utvecklande för dig som person. Mer info kommer.

Användaruppgifter 

När du anmäler dig så lagras dina personuppgifter i Sensus databas. Användaruppgifter för inloggning till webbappen skickas till dig strax innan kursstart.

B

Bagage

Alla har vi känslomässigt bagage. Du bestämmer själv vad det känns bra att dela med dig av.

C

Comfort Zone

Vi har alla en bekvämlighetszon, en comfort zone. I vår comfort zone är det tryggt. Drakprojektet bygger på att man vågar gå utanför sin Comfort Zone. Det kan kännas jobbigt, men är helt normalt. Vi gör det för att utmana bilden av oss själva och för att kunna utvecklas.

D

Diskussion

I studiecirklen så vill vi uppmana till diskussion; att prata, testa, känna efter och att ventilera. Men tänk på att hålla en god ton och ta hänsyn till andras känslor och upplevelser. Genom samtal och diskussion så lär vi oss om oss själva och om andra. Att prata är inte farligt. Att uttrycka sig själv stärker en själv och att lyssna till andras tankar gör samtalen dynamiska. Tänk dock på att bara dela del med dig av det som du själv tycker känns ok.

Drakprojektet

Drakprojektet är ett 3-årigt projekt som går ut på att skapa en webbapp där studiecirklar bedrivs online. Målgruppen är unga vuxna som önskar ett ökat psykiskt välbefinnande, samt att man har ett uttalat kulturintresse. 

Deadlines 

Varje vecka består av ett kursttillfälle. Studiecirkeln pågår i åtta veckor och har därmed åtta kurstillfällen. Varje måndag öppnas ett nytt kursmoment. På söndagen i samma vecka är det deadline för inlämning av de individuella kursmomenten.

E

Empati

Empati (sökande till kärlek) betecknar förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor. Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Alt er love! (norska för Allt är kärlek!)

F

Frågor

Har du frågor? Ställ dem! Kontakta oss här.

Fördjupning

Efter de åtta veckorna i studiecirkeln kommer nya studiecirklar att starta som ger dig möjlighet att fördjupa dig. Yay!

G

Gemenskap

Gemenskap är fint. Det är det vi försöker skapa i Drakprojektet. Vi delar många gemensamma erfarenheter som förenar oss.

H

Hemligt

Den info som visas på webbappen om dig bestämmer du själv. Dock kan alla se ditt förnamn, ålder och hemort. Tänk också på att inte sprida info om de andra i gruppen till människor utanför studiecirkeln. Det är oschysst.

I

IRL

Att träffa de andra i gruppen vore väl kul! Efter åtta veckor så kanske du har fått någon ny kompis som du vill fika eller hänga med.

J

Ja!

Säg ja istället för att säga nej. Ja öppnar upp för nya erfarenheter och möten.

K

Känslor

Känslor är viktiga. Det betyder att du reagerar på något. Det är viktigt att ta din reaktion på allvar. Dock behöver man ibland utmana sina känslor för att utvecklas. 

Kontakt

Du kontaktar studiecirkelledaren via webbappen eller genom att mejla här.

Kunskap

En jättebra sida om psykisk ohälsa hittar du här. MIND.

L

Ladda upp material

Du kan i webbappen ladda upp eget material. VIKTIGT är att du har rättighet att använda materialet. Du ska alltså inte sno bilder från nätet. Då kan någon bli arg.

Livstårtan

Livstårtan är en del av det individuella arbetet. Ett sätt att ta tempen på ditt liv före, under och efter studiecirkelns åtta tillfällen.

M

Moment

Studiecirkeln innehåller varje vecka tre olika moment.

Gemensamt moment innebär att du interagerar med andra, löser gemensamma uppgifter och diskuterar och delar med dig.

Individuellt moment innebär att du reflekterar inåt, löser individuella uppgifter.

Inspirationsmoment innebär att du inspireras av olika kulturella uttryck och gör olika individuella uppgifter kopplade till detta på ett lustfyllt sätt.

Möten

Drakprojektet handlar i grunden om att människor ska mötas. I möten uppstår fantastiska saker.

Medmänniska

Du är en människa. Det är också de andra som går studiecirkeln. Därför behandlar vi varandra med respekt och nyfikenhet.

 

N

Närvaro

Närvaro krävs på gruppmomenten. Likaså krävs det att du lämnar in dina inspirationsuppgifter innan deadline för att du ska räknas som närvarande.

Normer

Drakprojektet välkomnar ALLA. Det betyder att vi har ett normkritiskt perspektiv både när det gäller kön, sexualitet och etnicitet. 

O

Oro

Det är helt normalt att känna oro. Oro inför att diskutera i grupp, oro att lämna in en uppgift eller oro att prestera. Så känner vi alla från gång till gång. Var snäll mot dig själv och gör bara så gott du kan. Det finns inga rätt eller fel sätt att genomföra en uppgift. Pröva dig fram!

P

Prestation

Gör så gott du kan! Detta handlar inte om prestation utan om att våga.

Personlig men inte privat

Vad innebär det att vara personlig, men inte privat? Fundera på skillnaden.

Q

Queer

Du får vara vem du vill. Alltid.

R

Respekt

Vi är alla värda respekt. Alltid. Fundera på hur du vill bli respekterad och hur du kan visa respekt för andra.

S

Stöd

Ibland behöver man lite extra stöd när man ska göra kursmomenten. Du kan alltid få stöd av gruppen och studiecirkelledaren.

Studiecirkel

Vad är en studiecirkel?  Studiecirkeln är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap.

Sensus

Sensus region Uppsala är projektägare av Drakprojektet. www.sensus.se

T

Tider

Gruppmomentet innebär att du ska vara inloggad på måndagar kl 19-21. Se till att vara online i god tid så att du är beredd att starta kl. 19. Här nedan ser du en visuell beskrivning av upplägget.

upplägg draken

 

Triggers

Nutella, smala kroppar, ledsna låtar. Alla har vi triggers, det vill säga saker som gör att negativa känslor triggas igång. Var medveten om dessa, men tänk samtidigt efter vilket utrymme du vill att dessa triggers ska få ha i din vardag.

U

Uppmuntran

Peppa varandra på vår gemensamma resa. Stöd är det finaste man kan ge en annan människa. Förutom kladdkaka. Kladdkaka är det finaste.

Uppgifter

Vissa uppgifter sker i grupp. Vissa ska göras individuellt.

Utvärdering

Vi vill att projektet hela tiden ska förbättras. Vi vill därför att du utvärderar dina erfarenheter av studiecirkeln efter de åtta gångerna. Dina åsikter, tankar och idéer gör att projektet hela tiden blir bättre och bättre.

V

Vård

Drakprojektet är ingen vårdinsats. Vi bedriver inte terapi. Vi är ett komplement. Vi bedriver studiecirkelverksamhet. Behöver du komma i kontakt med vården så finns bra info här.

W

Webbsida

Drakprojekrers webbsida www.drakprojektet.nu är projektets sida. Det vill säga, webbsidan är inte detsamma som webbappen. Webbappen är en egen sida som dock man hittar till via webbsidan.

Webbsupport

Har du problem med inloggning eller har frågor kring tekniken kontakta oss här.

X

X-län

Drakprojektet utgår från Gävleborgs län, MEN alla som är intresserade är välkomna även om man bor i ett annat län.

Y

Yster

Yster är ett ålderdomligt ord för att vara glad. Är du glad för något - dela med dig. Glädje smittar! Som herpes, fast utan läskiga munsår.

Z

Zombie

Det är helt ok att inte känna sig superkreativ och på hugget varje vecka. Men det är viktigt att ändå hålla sig till rutinen och göra uppgifterna ändå. Bättre att göra lite än inget alls. Vi kan alla vara zombies vissa dagar, veckor eller år, men huvudsaken är att vi inte äter andra människors hjärnor.

Å

Ångest

Ångest kan vara skitjobbigt. Men det är också ett tecken på att du känner. Att känna är bra. Ta tag i känslan och red ut vad den kommer ifrån och vad du vill göra med den. Ska ångesten få styra eller ska du styra?

Ä

Ärlig

Mår du inget bra? Var ärlig och öppen. Du kommer mötas av förståelse i gruppen.

Ö

Ödmjukhet

Var snäll. Både mot dig själv och andra. Som Nooras lapp på dörren i  TV-serien SKAM. Ödmjukhet är fint.

skamlapp